Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị trấn Vũ Quang- Huyện Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Bình
Họ và tên Trần Thị Bình
Ngày tháng năm sinh 01/01/1973
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ phó chuyên môn
Học hàm, học vị Đại học sư phạm mầm non
Trình độ Đại học
Địa chỉ Trường mầm non Thị Trân Vũ Quang
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách