Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị trấn Vũ Quang- Huyện Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh
Thông tin chi tiết:
Thái Thị Thỏa
Họ và tên Thái Thị Thỏa
Ngày tháng năm sinh 10/08/1976
Giới tính Nữ
Chức vụ Thanh tra nhân dân
Học hàm, học vị Đại học sư phạm mầm non
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Trường mầm non Thị Trân Vũ Quang
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách