Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị trấn Vũ Quang- Huyện Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh
Thông tin chi tiết:
Phan Thị Hương
Họ và tên Phan Thị Hương
Ngày tháng năm sinh 28/06/1992
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Đại học sư phạm mầm non
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Trường mầm non Thị Trân Vũ Quang
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách