Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị trấn Vũ Quang- Huyện Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Thắm
Ngày tháng năm sinh 02/09/1984
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ phó
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Giảng dạy
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách